Moderaterna i Karlstad

Vår Vision om Jäverön


Jäverön – en ö för alla!

I takt med att Karlstad växer ser vi behov av att Karlstad också växer på ett hållbart sätt. Oavsett om man flyttar hit, eller redan bor i ett av våra bostadsområden, ska det finnas goda rekreationsområden i hela kommunen.

När vi växer tycker vi att ett naturligt område att titta på är Jäverön. Där kan vi både få till fler bostäder, utveckla rekreationsområden, utveckla skärgårdsturismen och mycket mer.

Visste du... att Jäverön är 900 hektar stor, vilket motsvarar 1800 fotbollsplaner. Jäverön kan verkligen bli en ö för alla Karlstadbor!

Under den kommande mandatperioden kommer Karlstad kommun ta fram en ny översiktsplan. Det är ett dokument som pekar ut hur kommunen vill växa i framtiden. Där tycker vi att det är viktigt att få med Jäverön som en ö med många delar. Såklart bostäder men också rekreationsområden, möjlighet till skärgårdsturism och andra delar som kan utveckla Karlstad både som bostads- och besöksort.