Moderaterna i Karlstad

Det ska vara lätt att ta sig till centrum.
Stäng inte hamngatan för bilen.


Bilen ska vara kvar på Hamngatan.
- Alexander Torin, kommunalråd

Socialdemokraterna vill stänga Hamngatan, det vill inte vi. Karlstadsborna förtjänar bra infrastruktur, det ska vara lätt att resa i Karlstad - oavsett trafikslag.
Moderaterna värnar ett levande centrum och kommer inte medverka till att stänga Hamngatan och därmed försvåra resandet in och ut från centrum. Det skulle slå mycket hårt mot en redan ansträngd trafiksituation där det snarare krävs fler vägar, broar och smarta lösningar för att möta befolkningsutvecklingen som sker i Karlstad.
Vi menar att det går att kombinera både biltrafik och ett nytt resecentrum i Karlstad. Där kommer de som åker buss eller tåg till Karlstad anlända samlat mitt i de centrala delarna av staden. istället för som nu för som nu då avsaknaden av ett resecentrum gör att allt är utspritt på olika platser. Och de som vill ta bilen via Hamngatan, vis resecentrum, ska kunna göra det utan att mötas av avspärrningar och förbud.
Det är dessutom viktigt att Hamngatan fortsatt hålls öppen för att centrumhandeln ska ha goda förutsättningar.
Pandemin har redan orsakat färre besök i city, något som gjort att många butiker fått gått på sparlåga eller lägga ner helt. Att stänga Hamngatan vore ett dråpslag. Det ska vara lätt att resa i centrum, oavsett om du kör bil eller inte.
I höst är det val och ett av våra löften till dig som väljare är att inte stänga Hamngatan. Så enkelt är det.